o nás


Stále přijímáme přihlášky pro školní rok 2020/2021. Zájemci si mohou rezervovat termín, ve kterém se jim budeme věnovat nebo nás kontaktujte pro zaslání přihlášky elektronicky.

Jsme hravá a zdravá b fresh školka v nádherném prostředí parku Ladronka na Praze 6, otevřena celoročně od pondělí do pátku 8:00 - 17:30, pro děti ve věku 2-6 let.

Hrajeme si, sportujeme a víme, co je zdravé ...usmívat se. Děti jsou dělené podle věku do dvou bilingvních tříd. V každé třídě je kvalifikovaný český učitel a anglický rodilý mluvčí.

Mateřská škola je vedena v rejstříku ministerstva školství, které je zárukou vysokého standardu péče a předškolního vzdělání.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 28. Operačního programu Praha – pól růstu ČR - Inkluze a multikulturní vzdělávání.Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, vytváření sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o dvojjazyčného školního asistenta a prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání a spolupráce a komunitně osvětových setkávání.

Název projektu:  MŠ b fresh Praha

Číslo projektu:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000968

Zahájení realizace projektu:  1. 9. 2018

Ukončení realizace projektu:  31. 8. 2020

Délka realizace:  24 měsíců

Výše podpory:  397 093 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Nastavené aktivity:

Dvojjazyčný školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - dvojjazyčného školního asistenta k pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu děti s odlišným mateřským jazykem.

Intenzivní jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka

Cílem této aktivity je poskytnou dětem s OMJ intenzivní výuku češtiny jako druhého jazyka v kratším časovém úseku a tedy i efektivněji.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a praxe školy s rodiči, poskytnout jim prostor pro otevřenou diskusi v oblasti přístupu školy k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem.

Komunitně osvětová setkávání

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy.

Adaptace

Čas adaptace dítěte na kolektiv a prostředí školky je pro každé dítě jiný. Věnujeme maximální individuální péči každému dítěti, aby jeho přechod z domácího prostředí do kolektivu dětí byl radostný a plynulý. Laskavá péče našich učitelek pomůže i Vašemu dítěti radovat se ze společnosti ostatních dětí. Neváhejte se nás zeptat, společně se nám povede adaptaci Vám i dítěti zpříjemnit.

Stravování

Nabízíme zdravé, rozmanité a chutné dopolední a odpolední svačinky a obědy. Dodavatelem obědů je vynikající, prověřená společnost Česka Jídelna catering
specializující se také na dodávku jídla pro mateřské školy. Pokud si přejete, může mít dítě alternativně svou domácí stravu, kterou rádi ohřejeme. Po celý den je dětem k dispozici pití. Důsledně dbáme na pitný režim, preferujeme vodu a neslazené nápoje.

Transport

Máte problém s dopravou Vašeho dítěte do školky a ze škloky? Nabízíme spolupráci s transportní společností Pandride service.
https://pandaride.cz/

Prázdninový provoz

Naše školka je otevřena celoročně kromě státních svátků a období Vánoc. O prázdninách mohou navštěvovat naší školku i děti z jiných školek, či sourozenci našich dětí.

Navštivte nás

Navštívit naší školku je možné po předešlé dohodě úterý - čtvrtek mezi 8:00-16:00. Pokud Vám tyto termíny nevyhovují, kontaktujte nás a pokusíme se Vám vyhovět i mimo tyto dny. Návštěvu si prosím objednejte mailem na preschool@bfresh.cz, nebo telefonicky na číslo 775 935 091.

 

Informace

Naše mateřská škola působí na Praze 6 od začátku roku 2009. Ze Střešovic jsme se v dobnu 2014 přestěhovali do nádherného klidného rezidenčního prostředí Břevnova, které je v těsné blízkosti parku Ladronka. Rozlehlá, nově zrekonstruovaná funkcionalistická vila z třicátých let minulého století, je otevřena k jihu do veliké zahrady a skýtá našim dětem krásně prosvětlené a vzdušné prostory.