Program

Náš denní program je dělený na vzdělávací aktivity, hry, odpočinek a fyzické aktivity. Denní režim je flexibilně závislý na individualitě každého dítěte. Některé potřebují odpolední spánek, některé preferují odpočinkové individuální hry a kreslení, některé naopak skupinové aktivity. Naši pedagogové vytvářejí program s důrazem na začlenění dětí do kolektivu.
 

08:00 - 09:00 PŘÍCHOD DĚTÍ A HRY
09:00 - 09:20 SVAČINKA
09:20 - 09:40 RANNÍ KRUH 
09:40 - 10:20 VZDĚLÁVACÍ HRY
10:30 - 11:30 POBYT NA ZAHRADĚ A V PARKU
11:45 - 12:00 OBĚD
12:15 - 14:00 Odpočinek / odpočinkové hry
14:00 - 15:00 Aktivity / Volná hra
15:00 - 15:15 Svačinka 
15:15 - 16:00 Pobyt na zahradě a v parku
16:00 - 17:00 Kroužky
17:00 - 18:00 Vyzvedávání dětí