Program

Náš denní program je dělený na vzdělávací aktivity, hry, odpočinek a fyzické aktivity. Denní režim je flexibilně závislý na individualitě každého dítěte. Některé potřebují odpolední spánek, některé preferují odpočinkové individuální hry a kreslení, některé naopak skupinové aktivity. Naši pedagogové vytvářejí program s důrazem na začlenění dětí do kolektivu.
 

08:00 - 09:00 PŘÍCHOD DĚTÍ A HRY
08:45 - 09:00 RANNÍ CVIČENÍ
09:00 - 09:20 RANNÍ KRUH 
09:20 - 09:30 SVAČINKA
09:30 - 10:00 VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
10:00 - 12:00 POBYT NA ZAHRADĚ A V PARKU
12:00 - 12:30 OBĚD
14:00 - 15:00 ODPOČINEK /ODPOČINKOVÉ HRY/ ŘEČOVÁ VÝCHOVA
15:00 - 15:15 SVAČINKA
15:15 - 16:30 KROUŽKY/ VOLNÁ HRA/ POBYT NA ZAHRADĚ
16:30 - 18:00 VOLNÁ HRA/ POBYT NA ZAHRADĚ
DO 18:00 VYZVEDÁVÁNÍ DĚTI